1. Overenie dostupnosti vysielania

Zadajte názov Vašej obce

2. Balíček programov

3. Predplatné obdobie

4. Výber koncového zariadenia

Prístupové zariadenia k Plustelke

Bezkartový modul SMIT k službe Plustelka

 • Vhodný iba pre TV so zabudovaných DVB-T2 tunerom s MPEG4 dekóderom
 • zabudovaná prístupová karta k službe Plustelka
 • Vhodný do CI+ rozhrania príjimača
 • Irdeto cloaked CA

Cena: 39,00 EUR

Digitálny terestriálny prijímač Alma T300HD

 • Vhodný pre všetky typy TV
 • DVB-T/DVB-T2
 • HDMI, Cinch (RCA) výstup
 • Elektronický programový prievodca (EPG)
 • Irdeto cloaked CA

Cena: 54,99 EUR

Prístupová karta Plustelka

 • prístupová karta k službe Plustelka cez anténu
 • vhodná pre použitie v CA moduloch Irdeto alebo v príjimači s Irdeto čítačkou

Cena: 19,90 EUR

Už mám koncové zariadenie

Platbu za službu vykonajte prosím cez našu zákaznícku zónu, príp. tu svoje nové zariadenie zaregistrujte.

Prejsť do zákazníckej zóny

Vnútorné (indoor) antény

Schwaiger ANT02DTA

izbová anténa aktívna so zdrojom vhodná pre televízory alebo prijímače, ktoré nepodporujú napájanie

Cena: 15,00 EUR

Synaps ANT AHD-243

 • izbová anténa pasívna/aktívna
 • pre príjem v UHF aj VHF pásme
 • zisk: 18 ~ 26dB (VHF) / 20-28dB (UHF)

Cena: 8,90 EUR

Už mám koncové zariadenie

Platbu za službu vykonajte prosím cez našu zákaznícku zónu, príp. tu svoje nové zariadenie zaregistrujte.

Prejsť do zákazníckej zóny

Antény vhodné pre vonkajšie použitie na balkónoch a strechách

Iskra ANT ANT P-18 G/SWITCH H/V

 • Logaritmicko-periodická anténa pasívna/aktívna
 • frekvenčný rozsah 470 - 862 MHz
 • zabudovaný zosilňovač so systémom SWITCH

Cena: 18,90 EUR

Už mám koncové zariadenie

Platbu za službu vykonajte prosím cez našu zákaznícku zónu, príp. tu svoje nové zariadenie zaregistrujte.

Prejsť do zákazníckej zóny

Dodávateľom Koncového zariadenia je spoločnosť SORTEC EUROPE, a.s., so sídlom Iľjušinova 2, 851 01 Bratislava, zap. v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vl. č.: 60876/B, IČO: 45 001 103 (ďalej len „Dodávateľ“).

Spoločnosť Towercom, a.s. ako Poskytovateľ služby Plustelka neposkytuje Užívateľovi Koncové zariadenia potrebné na zabezpečenie prístupu k Službe ako ani nezabezpečuje funkčnosť Koncového zariadenia Užívateľa a nezodpovedá za vady Koncového zariadenia.

Právny vzťah týkajúci sa kúpy Koncového zriadenia vzniká výlučne medzi Dodávateľom a Užívateľom a spravuje sa Všeobecnými podmienkami nákupu koncových zariadení SORTEC, ktoré sú zverejnené na Webovom sídle dodávateľa www.sortec.sk.

NASPÄŤ

5. Registrácia

6. Objednávka