Mimoriadne odstávky vysielačov júl

Vážený zákazník,

 

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že

 

dňa 09.07.2018 v čase 07,30 – 18,00 hod.  

dňa 10.07.2018 v čase 06,30 – 18,00 hod.

dňa 11.07.2018 v čase 06,30 – 18,00 hod.

dňa 12.07.2018 v čase 06,30 – 18,00 hod.

dňa 16.07.2018 v čase 06,50 – 18,00 hod.

dňa 17.07.2018 v čase 06,30 – 18,00 hod.

dňa 18.07.2018 v čase 06,30 – 18,00 hod.

 

príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Dobšiná-TVp_II.

 

Dotknutý vysielač :

DOB17 – rádio Vlna

 

Dôvod odstávky : Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ.

 

Za prerušenie vysielania sa poslucháčom vopred ospravedlňujeme.

Aktuality