Náhradné termíny plánovaných odstávok

Vážený zákazník,

 

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 11.06.2018 v čase 10,00 – 14,00 hod. bude náhradný termín plánovanej odstávky FM vysielačov na TVS Snina-Magurica, ktorá mala byť dňa 16.05.2018 z dôvodu výmeny anténového systému. Počas tejto odstávky bude prevádzka preložená do náhradného anténového systému.

V termíne od 11.06.2018 – 14,00 hod. do 26.06.2018 – 00,00 hod. počas výmeny hlavného anténového systému bude vysielanie zabezpečené prostredníctvom náhradného anténového systému so zníženým vysielacím výkonom. Z tohto dôvodu v okrajových častiach pokrytia môže prísť k zníženiu kvality poskytovanej služby, za čo sa poslucháčom vopred ospravedlňujeme.

Dňa 26.06.2018 v čase 00,00 – 06,00 hod. príde k prerušeniu FM vysielania z dôvodu prechodu prevádzky z náhradného anténového systému do nového anténového systému.

Dňa 29.06.2018 v čase 09,00 – 12,00 hod. príde k prerušeniu FM vysielania z dôvodu nutného merania kvalitatívnych parametrov nového anténového systému.

 

Dotknuté vysielače :

SNI02 – rádio Slovensko

SNI04 – rádio Devín

SNI05 – rádio Lumen

SNI06 – rádio FM

SNI17 – rádio Vlna

 

Poslucháčom sa vopred ospravedlňujeme za prerušenia počas uvedených rekonštrukčných prác.

Aktuality