Manuál na používanie Irdeto kariet a CAM modulov na príjem ponuky Plustelky a Voľnej telky

  1. Dekódovaciu kartu alebo CAM modul (dekódovacie zariadenie) vložíte do prijímača.
  2. Na príjmači naladíte príslušný multiplex alebo transpondér.
  3. Prijímač ponecháte zapnutý na niektorej z kódovaných programových služieb Voľnej telky/Plustelky bez prepínania predvolieb.
  4. Zašlete aktivačnú SMS, v ktorej uvediete 11 miestny kód zariadenia a 8 miestny aktivačný kód oddelené medzerou na telefónne číslo 0902 02 44 01.
  5. Do 30 minút po odoslaní aktivačnej SMS v korektnom tvare, dekódovacie zariadenie načíta aktivačné zápisy pre príjem programových služieb a následne je možné sledovať programové služby. (Nastavenie technických parametrov príjmača nájdete na plustelka.sk/pre-profesionalov/ ).
  6. V prípade, že sa Vám nepodarí dekódovacie zariadenie aktivovať, kontaktujte čo najskôr zákaznícke centrum Voľnej telky/Plustelky telefonicky 0650 44 44 00 alebo emailom info@plustelka.sk
  7. Ak dekódovacie zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu, môže sa znovu načítanie zápisov predĺžiť aj na viac ako 30 minút.