Neplánované prerušenie DVB-T/T2 vysielania na vysielacom stredisku Prešov-TVp

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 30.07.2019 v čase 00,00 – 06,00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu DVB-T/T2 vysielania na vysielacom stredisku Prešov-TVp.

Dotknuté vysielače :

PRE50D – MUX1

PRE59D – MUX2

PRE25D – MUX3

PRE22D – MUX4

Dôvod odstávky : Servisné práce na distribučnej modulačnej linke zo strany prevádzkovateľa siete.

Aktuality