Neplánované prerušenie DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Hriňová-TVp

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 29.10.2019 v čase 07,45 – 16,45 hod. príde k neplánovanému prerušeniu DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Hriňová-TVp.

Dotknuté vysielače :

HRI21D – MUX2

HRI33D – MUX3

Dôvod odstávky : Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ

Aktuality