Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Nižný Orlík-Svidník

Vážený zákazník,

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 09.06.2021 v čase 09,00 – 11,50 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Nižný Orlík-Svidník.

Dotknuté vysielače :

NIO03 – rádio Regina KE

Dôvod odstávky : Nevyhnutné práce v blízkosti anténového systému

Za prerušenie vysielania sa poslucháčom vopred ospravedlňujeme.

Aktuality