Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Osturňa-TVp_II

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 25.09.2019 v čase 10,00 – 16,00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Osturňa-TVp_II.

Dotknuté vysielače :

OST02 – rádio Slovensko

OST03 – rádio Regina KE

Dôvod odstávky : Objekt bez prúdu – rekonštrukcia NN prípojky.

Aktuality