Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Poprad-Internát

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 25.07.2019 v čase 08,00 – 09,00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Poprad-Internát.

Dotknuté vysielače :

PPM07 – rádio Jemné

Dôvod odstávky : Prerušenie dodávky el. energie zo strany majiteľa objektu.

Aktuality