Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Senica-Štefánikova

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 07.10.2019 v čase 12,00 – 13,00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Senica-Štefánikova.

Dotknutý vysielač :

SEN08 – rádio FUN

Dôvod odstávky : Prerušená dodávka el. energie zo strany ERZ.

Aktuality