Nový firmware pre Alma T300HD

Distribútor zverejnil nový firmware pre prijímač Alma T300HD Plustelka.

Dnes 17. januára 2017 bol zverejnený na webstránke distribútora Inter-sat nový firmware pre prijímače Plustelka Alma T300HD. Nový firmware odstraňuje niektoré nedostatky predchádzajúceho, napríklad prehadzovanie nastavených predvolieb po odpojení napájania.

Diváci si môžu stiahnuť nový firmware z webstránky distribútora podľa jeho odporúčaní:

  • Naformátujte si USB flashdisk na FAT 32
  • Nahrajte soubor 0020_0021_0148_0007.CD5 na USB disk
  • Pripojte USB disk do zadného USB vstupu prijímača ALMA 300HD stlačte na ovládači Tlačitko MENU prejdite na NASTVENIE/Systém/Aktualizácia
  • USB/0020_0021_0148_0007.CD5 a stlačte tlačítko OK na diaľkovom ovládači.
  • Prijímač spustí aktualizáciu, ktorá trvá cca 2-3 minúty a reštartuje sa.
  • Pokiaľ sa aktualizácia nespustí, vyskúšajte iný typ USB kľúča.
  • Po skončení aktualizácie bude Alma T300HD Plustelka aktualizovaný na novú verziu firmware s dátumom 20. december 2016.

Aktuality