Odstávky vysielačov v apríli

Prehľad údržbových prestávok vysielačov počas apríla 2018.

Všetky plánované údržby v apríli 2018 nájdete v tejto tabuľke.

Odstávky DVB-T vysielačov:

Dátum Od Do Program Vysielač
10. 4. 2018 0:00 6:00 MUX2 Turňa nad Bodvou - TVp
10. 4. 2018 0:00 6:00 MUX3 Turňa nad Bodvou - TVp
17. 4. 2018 0:00 6:00 MUX2 Borský Mikuláš - Dubník
17. 4. 2018 0:00 6:00 MUX3 Borský Mikuláš - Dubník
17. 4. 2018 10:00 14:00 MUX3 Martin - Matica slovenská
24. 4. 2018 12:00 16:00 MUX1 Považská Bystrica - TVp
24. 4. 2018 12:00 16:00 MUX2 Považská Bystrica - TVp
24. 4. 2018 10:00 14:00 MUX3 Považská Bystrica - TVp
24. 4. 2018 0:00 6:00 MUX1 Rožňava - Dievčia skala
24. 4. 2018 0:00 6:00 MUX2 Rožňava - Dievčia skala
24. 4. 2018 0:00 6:00 MUX3 Rožňava - Dievčia skala
26. 4. 2018 0:00 6:00 MUX1 Bralová skala - Sklené
26. 4. 2018 0:00 6:00 MUX2 Bralová skala - Sklené
26. 4. 2018 0:00 6:00 MUX3 Bralová skala - Sklené
26. 4. 2018 0:00 6:00 MUX2 Uhrovec - Ostrý vrch
26. 4. 2018 0:00 6:00 MUX3 Uhrovec - Ostrý vrch

Odstávky VKV vysielačov:

Dátum Od Do Program Vysielač
5. 4. 2018 10:00 14:00 FUN Rádio Tornaľa - Škultétyho
5. 4. 2018 1:00 6:00 Jemné Trstená - TVp
10. 4. 2018 10:00 14:00 Devín Ružomberok - nábrežie M. R. Štefánika
10. 4. 2018 10:00 14:00 Jemné Ružomberok - nábrežie M. R. Štefánika
10. 4. 2018 10:00 14:00 FUN Rádio Ružomberok - nábrežie M. R. Štefánika
10. 4. 2018 1:00 6:00 Vlna Turňa nad Bodvou - TVp
12. 4. 2018 1:00 6:00 Jemné Brezno - TVp
12. 4. 2018 10:00 14:00 Devín Košice - Werferova
12. 4. 2018 10:00 14:00 Radio_FM Košice - Werferova
12. 4. 2018 10:00 14:00 FUN Košice - Werferova
12. 4. 2018
presunuté na jún
10:00 14:00 FUN Senica - Štefánikova
17. 4. 2018 1:00 6:00 Devín Borský Mikuláš - Dubník
17. 4. 2018 1:00 6:00 Radio_FM Borský Mikuláš - Dubník
17. 4. 2018 10:00 14:00 Antena Rock Martin - Matica Slovenská
19. 4. 2018 1:00 6:00 Antena Rock Drietoma - TVp
19. 4. 2018 10:00 14:00 Antena Rock Považská Bystrica - Bernolákova
19. 4. 2018 10:00 14:00 FUN Považská Bystrica - Bernolákova
19. 4. 2018 1:00 6:00 Slovensko Spišská Stará Ves - TVp
19. 4. 2018 1:00 6:00 Regina KE Spišská Stará Ves - TVp
24. 4. 2018 1:00 6:00 Slovensko Rožňava - Dievčia skala
24. 4. 2018 1:00 6:00 Regina KE Rožňava - Dievčia skala
24. 4. 2018 1:00 6:00 Devín Rožňava - Dievčia skala
24. 4. 2018 1:00 6:00 Patria_FM Rožňava - Dievčia skala
24. 4. 2018 1:00 6:00 Vlna Rožňava - Dievčia skala
24. 4. 2018 10:00 14:00 Jemne Štúrovo - Jesenského
26. 4. 2018 1:00 6:00 Slovensko Osturňa - TVp_II
26. 4. 2018 1:00 6:00 Regina KE Osturňa - TVp_II

Odstávky satelitných vysielačov:

Dátum Od Do Program Vysielač
10. 4. 2018 2:00 5:00 SAT 2 Bratislava - Kamzík
10. 4. 2018 2:00 5:00 SAT 5 Bratislava - Mlynská dolina
10. 4. 2018 2:00 5:00 SAT 4 Praha - Barrandov

Aktuality