ODSTÁVKY AUGUST 2020

Vážený divák, poslucháč
v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť nasledovné plánované odstávky na august 2020.

Dátum Od Do Program Vysielač
4.8.2020 1:00 6:00 Vlna Lučenec - Tanovo
10.8.2020 9:00 18:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
10.8.2020 9:00 18:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
10.8.2020 9:00 18:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
10.8.2020 9:00 18:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
10.8.2020 9:00 18:00 Regina KE Trebišov - Bánovce nad Ondavou
10.8.2020 9:00 18:00 Devín Trebišov - Bánovce nad Ondavou
10.8.2020 9:00 18:00 Rádio FM Trebišov - Bánovce nad Ondavou
10.8.2020 9:00 18:00 Patria RD Trebišov - Bánovce nad Ondavou
10.8.2020 9:00 18:00 Vlna Trebišov - Bánovce nad Ondavou
11.8.2020 9:00 18:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
11.8.2020 9:00 18:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
11.8.2020 9:00 18:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
11.8.2020 9:00 18:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
11.8.2020 9:00 18:00 Regina KE Trebišov - Bánovce nad Ondavou
11.8.2020 9:00 18:00 Devín Trebišov - Bánovce nad Ondavou
11.8.2020 9:00 18:00 Rádio FM Trebišov - Bánovce nad Ondavou
11.8.2020 9:00 18:00 Patria RD Trebišov - Bánovce nad Ondavou
11.8.2020 9:00 18:00 Vlna Trebišov - Bánovce nad Ondavou
12.8.2020 9:00 18:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
12.8.2020 9:00 18:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
12.8.2020 9:00 18:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
12.8.2020 9:00 18:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
12.8.2020 9:00 18:00 Regina KE Trebišov - Bánovce nad Ondavou
12.8.2020 9:00 18:00 Devín Trebišov - Bánovce nad Ondavou
12.8.2020 9:00 18:00 Rádio FM Trebišov - Bánovce nad Ondavou
12.8.2020 9:00 18:00 Patria RD Trebišov - Bánovce nad Ondavou
12.8.2020 9:00 18:00 Vlna Trebišov - Bánovce nad Ondavou
13.8.2020 9:00 18:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
13.8.2020 9:00 18:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
13.8.2020 9:00 18:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
13.8.2020 9:00 18:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
13.8.2020 9:00 18:00 Regina KE Trebišov - Bánovce nad Ondavou
13.8.2020 9:00 18:00 Devín Trebišov - Bánovce nad Ondavou
13.8.2020 9:00 18:00 Rádio FM Trebišov - Bánovce nad Ondavou
13.8.2020 9:00 18:00 Patria RD Trebišov - Bánovce nad Ondavou
13.8.2020 9:00 18:00 Vlna Trebišov - Bánovce nad Ondavou
14.8.2020 9:00 18:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
14.8.2020 9:00 18:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
14.8.2020 9:00 18:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
14.8.2020 9:00 18:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
14.8.2020 9:00 18:00 Regina KE Trebišov - Bánovce nad Ondavou
14.8.2020 9:00 18:00 Devín Trebišov - Bánovce nad Ondavou
14.8.2020 9:00 18:00 Rádio FM Trebišov - Bánovce nad Ondavou
14.8.2020 9:00 18:00 Patria RD Trebišov - Bánovce nad Ondavou
14.8.2020 9:00 18:00 Vlna Trebišov - Bánovce nad Ondavou
17.8.2020 9:00 18:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
17.8.2020 9:00 18:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
17.8.2020 9:00 18:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
17.8.2020 9:00 18:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
17.8.2020 9:00 18:00 Regina KE Trebišov - Bánovce nad Ondavou
17.8.2020 9:00 18:00 Devín Trebišov - Bánovce nad Ondavou
17.8.2020 9:00 18:00 Rádio FM Trebišov - Bánovce nad Ondavou
17.8.2020 9:00 18:00 Patria RD Trebišov - Bánovce nad Ondavou
17.8.2020 9:00 18:00 Vlna Trebišov - Bánovce nad Ondavou
18.8.2020 9:00 18:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
18.8.2020 9:00 18:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
18.8.2020 9:00 18:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
18.8.2020 9:00 18:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
18.8.2020 10:00 14:00 JEMNE Námestovo - Veterná
18.8.2020 9:00 18:00 Regina KE Trebišov - Bánovce nad Ondavou
18.8.2020 9:00 18:00 Devín Trebišov - Bánovce nad Ondavou
18.8.2020 9:00 18:00 Rádio FM Trebišov - Bánovce nad Ondavou
18.8.2020 9:00 18:00 Patria RD Trebišov - Bánovce nad Ondavou
18.8.2020 9:00 18:00 Vlna Trebišov - Bánovce nad Ondavou
19.8.2020 9:00 18:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
19.8.2020 9:00 18:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
19.8.2020 9:00 18:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
19.8.2020 9:00 18:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
19.8.2020 9:00 18:00 Regina KE Trebišov - Bánovce nad Ondavou
19.8.2020 9:00 18:00 Devín Trebišov - Bánovce nad Ondavou
19.8.2020 9:00 18:00 Rádio FM Trebišov - Bánovce nad Ondavou
19.8.2020 9:00 18:00 Patria RD Trebišov - Bánovce nad Ondavou
19.8.2020 9:00 18:00 Vlna Trebišov - Bánovce nad Ondavou
20.8.2020 9:00 18:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
20.8.2020 9:00 18:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
20.8.2020 9:00 18:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
20.8.2020 9:00 18:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
20.8.2020 9:00 18:00 Regina KE Trebišov - Bánovce nad Ondavou
20.8.2020 9:00 18:00 Devín Trebišov - Bánovce nad Ondavou
20.8.2020 9:00 18:00 Rádio FM Trebišov - Bánovce nad Ondavou
20.8.2020 9:00 18:00 Patria RD Trebišov - Bánovce nad Ondavou
20.8.2020 9:00 18:00 Vlna Trebišov - Bánovce nad Ondavou
21.8.2020 9:00 18:00 Slovensko Banská Štiavnica - Sitno
21.8.2020 9:00 18:00 Devín Banská Štiavnica - Sitno
21.8.2020 9:00 18:00 Lumen Banská Štiavnica - Sitno
21.8.2020 9:00 18:00 Vlna Banská Štiavnica - Sitno
21.8.2020 9:00 18:00 Regina KE Trebišov - Bánovce nad Ondavou
21.8.2020 9:00 18:00 Devín Trebišov - Bánovce nad Ondavou
21.8.2020 9:00 18:00 Rádio FM Trebišov - Bánovce nad Ondavou
21.8.2020 9:00 18:00 Patria RD Trebišov - Bánovce nad Ondavou
21.8.2020 9:00 18:00 Vlna Trebišov - Bánovce nad Ondavou
4.8.2020 2:00 5:00 SAT5 Bratislava - Mlynská dolina

Za prerušenie vysielania sa divákom a poslucháčom vopred ospravedlňujeme.

Aktuality