Odstávky december

Vážený divák,

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 03.12.2018 v čase 08:00 – 16:00 hod. a dňa 04.12.2018 v čase 10:00 – 14:00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu DVB-T a FM vysielania na vysielacom stredisku Žilina-Straník.

Dotknuté vysielače:
MUX3, rádio Vlna

Dôvod odstávky:
Nevyhnutné práce na anténovom systéme.

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 04.12.2018 v čase 10:00 – 14:00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Snina-Magurica.

Dotknuté vysielače:
rádio Slovensko, rádio Devín, rádio Lumen, rádio FM, rádio Anténa Rock, rádio Vlna

Dôvod odstávky:
Nevyhnutné práce v blízkosti anténového systému

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 05.12.2018 v čase 07:30 – 17:30 hod. príde k neplánovanému prerušeniu DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Ľubochňa-TVp.

Dotknuté vysielače:
MUX2, MUX3

Dôvod odstávky:
Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 06.12.2018 v čase 07:30 – 17:30 hod. a dňa 07.12.2018 v čase 07:30 – 17:30 hod. príde k neplánovanému prerušeniu DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Ľubochňa-TVp.

Dotknuté vysielače:
MUX2
MUX3

Dôvod odstávky:
Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ.

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 06.12.2018 v čase 10:00 – 14:00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu DVB-T a FM vysielania na vysielacom stredisku Žilina-Straník.

Dotknuté vysielače:
MUX3, rádio Vlna

Dôvod odstávky:
Nevyhnutné práce na anténovom systému

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 11.12.2018 v čase 09,00 – 12,00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Nová Baňa-TVp_I.

Dotknutý vysielač:
rádio Jemné

Dôvod odstávky:
Rekonštrukcia NN rozvodne

Za prerušenie vysielania sa divákom a poslucháčom vopred ospravedlňujeme.

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 12.12.2018 v čase 09:00 – 12:00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Hnúšťa-TVp.

Dotknuté vysielače:
MUX2
MUX3

Dôvod odstávky:
Nevyhnutné práce na anténovom systéme

Plánované odstávky na december:

Dátum Od Do Vysielanie Vysielač
Odstávky SAT
4.12.2018 2:00 5:00 SAT 2 Bratislava - Kamzík
4.12.2018 2:00 5:00 SAT 5 Bratislava - Mlynská Dolina
Odstávky R-VKV, odstávky DVB-T, odstávky LTE, odstávky R-SV a odstávky DAB+
Žiadne

Aktuality