ODSTÁVKY JÚN 2020

Vážený divák, poslucháč,
v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť nasledovné plánované odstávky na jún 2020.

Dátum Od Do Program Vysielač
2.6.2020 1:00 6:00 Anténa Rock Košice - Heringeš
2.6.2020 1:00 6:00 Vlna Košice - Heringeš
2.6.2020 9:00 15:00 Slovensko Nitra - Zobor
2.6.2020 9:00 15:00 Regina BA Nitra - Zobor
2.6.2020 9:00 15:00 Anténa Rock Nitra - Zobor
4.6.2020 10:00 14:00 Devín Abrahámovce - Raslavice
4.6.2020 1:00 6:00 Slovensko Banská Bystrica - Suchá hora
4.6.2020 1:00 6:00 Regina BB Banská Bystrica - Suchá hora
4.6.2020 1:00 6:00 JEMNE Banská Bystrica - Suchá hora
4.6.2020 1:00 6:00 FUN Banská Bystrica - Suchá hora
4.6.2020 1:00 6:00 EUROPA 2 Banská Bystrica - Suchá hora
4.6.2020 1:00 6:00 Anténa Rock Banská Bystrica - Suchá hora
4.6.2020 10:00 14:00 Slovensko Horné Srnie - TVp
9.6.2020 1:00 6:00 Slovensko Bardejov - Magura
9.6.2020 1:00 6:00 Devín Bardejov - Magura
9.6.2020 1:00 6:00 Rádio FM Bardejov - Magura
9.6.2020 1:00 6:00 Slovensko Štúrovo - Modrý vrch
9.6.2020 1:00 6:00 Regina BA Štúrovo - Modrý vrch
9.6.2020 6:00 6:00 Rádio FM Štúrovo - Modrý vrch
9.6.2020 6:00 6:00 Patria RD Štúrovo - Modrý vrch
11.6.2020 10:00 14:00 Patria/RSI Bratislava - Mýtna SRo
11.6.2020 10:00 14:00 FUN Levice - Veľká Vápenná
11.6.2020 1:00 6:00 Slovensko Námestovo - Magurka
11.6.2020 1:00 6:00 Regina BB Námestovo - Magurka
11.6.2020 1:00 6:00 Devín Námestovo - Magurka
11.6.2020 1:00 6:00 Lumen Námestovo - Magurka
11.6.2020 1:00 6:00 Rádio FM Námestovo - Magurka
16.6.2020 10:00 14:00 JEMNE Nitra - Na_hôrke
16.6.2020 10:00 14:00 Vlna Nitra - Na_hôrke
16.6.2020 10:00 14:00 JEMNE Poprad - Internát
16.6.2020 1:00 6:00 Slovensko Žilina - Krížava
16.6.2020 1:00 6:00 Regina BB Žilina - Krížava
16.6.2020 1:00 6:00 Devín Žilina - Krížava
16.6.2020 1:00 6:00 JEMNE Žilina - Krížava
16.6.2020 1:00 6:00 FUN Žilina - Krížava
16.6.2020 1:00 6:00 Rádio FM Žilina - Krížava
18.6.2020 10:00 14:00 Anténa Rock Bratislava - Horský park
18.6.2020 1:00 6:00 Slovensko Snina - Magurica
18.6.2020 1:00 6:00 Devín Snina - Magurica
18.6.2020 1:00 6:00 Lumen Snina - Magurica
18.6.2020 1:00 6:00 Anténa Rock Snina - Magurica
18.6.2020 1:00 6:00 Vlna Snina - Magurica
18.6.2020 1:00 6:00 Rádio FM Snina - Magurica
23.6.2020 10:00 14:00 JEMNE Levice - TKB
23.6.2020 1:00 6:00 JEMNE Liptovský Mikuláš - TVp
23.6.2020 1:00 6:00 FUN Liptovský Mikuláš - TVp
25.6.2020 10:00 14:00 Anténa Rock Drietoma - TVp
25.6.2020 9:00 15:00 Slovensko Košice - Dubník
25.6.2020 9:00 15:00 Regina KE Košice - Dubník
25.6.2020 9:00 15:00 FUN Košice - Dubník
25.6.2020 9:00 15:00 JEMNE Košice - Dubník
30.6.2020 1:00 6:00 Devín Banská Bystrica - Laskomer
30.6.2020 1:00 6:00 Rádio FM Banská Bystrica - Laskomer
30.6.2020 10:00 14:00 Vlna Dobšiná - TVp_II
30.6.2020 10:00 14:00 FUN Senica - Štefánikova
2.6.2020 0:00 6:00 MUX1 Košice - Heringeš
2.6.2020 0:00 6:00 MUX2 Košice - Heringeš
2.6.2020 0:00 6:00 MUX3 Košice - Heringeš
2.6.2020 0:00 6:00 MUX4 Košice - Heringeš
2.6.2020 9:00 15:00 MUX1 Nitra - Zobor
2.6.2020 9:00 15:00 MUX2 Nitra - Zobor
2.6.2020 9:00 15:00 MUX3 Nitra - Zobor
2.6.2020 9:00 15:00 MUX4 Nitra - Zobor
2.6.2020 9:00 15:00 MUX1 Uhrovec - Ostrý vrch
2.6.2020 9:00 15:00 MUX2 Uhrovec - Ostrý vrch
2.6.2020 9:00 15:00 MUX3 Uhrovec - Ostrý vrch
9.6.2020 0:00 6:00 MUX1 Bardejov - Magura
9.6.2020 0:00 6:00 MUX2 Bardejov - Magura
9.6.2020 0:00 6:00 MUX3 Bardejov - Magura
9.6.2020 0:00 6:00 MUX4 Bardejov - Magura
9.6.2020 0:00 6:00 MUX2 Kapušany - TVp
9.6.2020 0:00 6:00 MUX3 Kapušany - TVp
9.6.2020 0:00 6:00 MUX2 Spišská Stará Ves - TVp
9.6.2020 0:00 6:00 MUX3 Spišská Stará Ves - TVp
9.6.2020 0:00 6:00 MUX2 Štúrovo - Modrý vrch
9.6.2020 0:00 6:00 MUX3 Štúrovo - Modrý vrch
9.6.2020 0:00 6:00 MUX2 Ždiar - TVp_I
9.6.2020 0:00 6:00 MUX3 Ždiar - TVp_I
18.6.2020 0:00 6:00 MUX1 Snina - Magurica
18.6.2020 0:00 6:00 MUX2 Snina - Magurica
18.6.2020 0:00 6:00 MUX3 Snina - Magurica
18.6.2020 0:00 6:00 MUX4 Snina - Magurica
25.6.2020 8:00 20:00 MUX2 Brezno - Skalka
25.6.2020 8:00 20:00 MUX3 Brezno - Skalka
25.6.2020 9:00 15:00 MUX1 Košice - Dubník
25.6.2020 9:00 15:00 MUX2 Košice - Dubník
25.6.2020 9:00 15:00 MUX3 Košice - Dubník
25.6.2020 9:00 15:00 MUX4 Košice - Dubník
25.6.2020 9:00 15:00 MUX2 Medzilaborce - TVp
25.6.2020 9:00 15:00 MUX3 Medzilaborce - TVp
25.6.2020 9:00 15:00 MUX2 Prakovce- TVp
25.6.2020 9:00 15:00 MUX3 Prakovce- TVp
25.6.2020 9:00 15:00 MUX2 Šarišské Sokolovce - TVp
25.6.2020 9:00 15:00 MUX3 Stará Ľubovňa - TVp
25.6.2020 9:00 15:00 MUX2 Torysa - TVp
25.6.2020 9:00 15:00 MUX3 Torysa - TVp
25.6.2020 9:00 15:00 MUX3 Turná nad Bodvou - TVp
30.6.2020 0:00 6:00 MUX1 Banská Bystrica - Laskomer
30.6.2020 0:00 6:00 MUX2 Banská Bystrica - Laskomer
30.6.2020 0:00 6:00 MUX3 Banská Bystrica - Laskomer
30.6.2020 0:00 6:00 MUX4 Banská Bystrica - Laskomer
2.6.2020 2:00 5:00 SAT 5 Bratislava - Mlynská dolina
8.6.2020 18:00 22:00 Patria RD Nitra - Jarok
8.6.2020 18:00 22:00 Patria RD Rimavská Sobota - RVS
23.6.2020 18:00 22:00 Patria RD Košice - Čižatice
2.6.2020 1:00 6:00 DAB+ Košice - Heringeš
16.6.2020 1:00 6:00 DAB+ Žilina - Krížava
30.6.2020 0:00 6:00 DAB+ Banská Bystrica - Laskomer

Za prerušenie vysielania sa divákom a poslucháčom vopred ospravedlňujeme.

Aktuality