Výpadok vysielača Zilina-Stranik

Späť na zoznam

Zilina-Stranik

7 júl 2022

Typ vysielania: FM-VKV
Program / Multiplex: Vlna
Dátum výpadku: 7 júl 2022
Čas: 01:00 - 06:00 hod.
Typ výpadku: Plánovaný