Výpadok vysielača Namestovo-Uhlisko

Späť na zoznam

Namestovo-Uhlisko

14 júl 2022

Typ vysielania: FM-VKV
Program / Multiplex: Vlna
Dátum výpadku: 14 júl 2022
Čas: 10:00 - 14:00 hod.
Typ výpadku: Plánovaný