Výpadok vysielača Namestovo-Magurka

Späť na zoznam

Namestovo-Magurka

20 júl 2022

Typ vysielania: FM-VKV
Program / Multiplex: Regina BB
Dátum výpadku: 20 júl 2022
Čas: 10:00 - 18:00 hod.
Typ výpadku: Plánovaný