PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY MÁJ 2021

Vážený divák, poslucháč
v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť nasledovné plánované odstávky na máj 2021.

Za prerušenie vysielania sa divákom a poslucháčom vopred ospravedlňujeme.

Aktuality