Preladenie DVB-T vysielača MUX2 na vysielacom stredisku Terchová-TVp_I

Vážený zákazník,

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 14.07.2020 o 12,40 hod.  bol  televízny vysielač MUX2 na vysielacom stredisku Terchová-TVp_I  po výmene vysielacieho zariadenia a združovača preladený na  nový vysielací kanál.

Dotknutý vysielač :

Pôvodný kanál č. 52 (kód vysielača TER52D) – MUX2  bol preladený na kanál č. 35 (nový kód vysielača TER35D)

 

Pre ďalšie sledovanie televízie v tejto lokalite je potrebné preladiť vaše TV prijímače.

Ďakujeme za pochopenie.

Aktuality