Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Osturňa-TVp_II

Vážený zákazník,

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 24.06.2021 v čase 08,30 – 16,30 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Osturňa-TVp_II.

Dotknuté vysielače :

OST02 – rádio Slovensko

OST03 – rádio Regina KE

Dôvod odstávky : Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ.

Za prerušenie vysielania sa poslucháčom vopred ospravedlňujeme.

Aktuality