Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Žilina-Krížava

Vážený zákazník,

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 01.06.2021 v čase 10,00 – 18,00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Žilina-Krížava.

Dotknuté vysielače :

ZIL02 – rádio Slovensko

ZIL03 – rádio Regina BB

ZIL04 – rádio Devín

ZIL06 – rádio_FM

ZIL07 – rádio Jemné

ZIL08 – rádio FUN

Dôvod odstávky : Montáž novej deliacej hlavy náhradného anténového systému, meranie náhradného anténového systému a uvedenie do ostrej prevádzky. Pri prvom plánovanom spustení náhradného anténového systému dňa 24.05.2021 sa pri plnom výkone prejavila technická závada deliacej hlavy, ktorá zabránila uvedeniu tohto systému do prevádzky. Vadná deliaca hlava bola odoslaná výrobcovi a teraz po dodaní novej príde k jej montáži .

Za prerušenie vysielania sa poslucháčom vopred ospravedlňujeme.

Aktuality