ZMENA FREKVENCIÍ PROGRAMOV VO VOĽNOM VYSIELANÍ (oblasť: Banská Bystrica, Košice)

Programy vysielania cez anténu menia svoje vysielacie frekvencie.  Pre príjem voľne vysielaných televíznych programov bude potrebné preladenie televíznych prijímačov. Prelaďovanie bude prebiehať postupne po jednotlivých regiónoch.

V tomto mesiaci začíname s prelaďovaním vysielača Banská Bystrica – Laskomer (6. august 2019). Postupne sa budú pridávať ďalšie vysielače v regiónoch stredného a východného Slovenska.

Podrobná tabuľka lokalít s predpokladanými dátumami preladenia a novými frekvenciami:

Oblasť Dátum preladenia Pôvodný kanál Nový kanál
B. Bystrica - Laskomer 6.8.2019 49
51
33
40
47
37
33
30
Brezno - Skalka 20.8.2019 X
51
33
X
X
37
33
X
Košice - Heringeš 27.8.2019 50
59
25
21
23
37
25
22
Prešov - Šibená hora 22.8.2019 50
59
25
37
23
37
25
22
Medzev 8.8.2019 X
59
25
X
X
37
25
X
Krompachy 14.8.2019 X
59
25
X
X
37
25
X

Všetky dôležité informácie, ako aj zoznam prelaďovaných kanálov nájdete na stránke www.cezantenu.sk alebo na telefónnom čísle 0800 611 211.

Aktuality