ZMENA FREKVENCIÍ PROGRAMOV VO VOĽNOM VYSIELANÍ (oblasť: Nitra, Michalovce)

Programy vysielania cez anténu menia svoje vysielacie frekvencie. Pre príjem voľne vysielaných televíznych programov bude potrebné preladenie televíznych prijímačov. Prelaďovanie bude prebiehať postupne po jednotlivých regiónoch.

S prelaďovaním sa začína už 3. júla 2019 v regióne Štúrovo. Postupne sa budú pridávať ďalšie vysielače (a prevádzače) v regiónoch južného Slovenska a od 11. júla 2019 aj východného Slovenska.

Podrobná tabuľka lokalít s predpokladanými dátumami preladenia a novými frekvenciami:

Oblasť Dátum preladenia Pôvodný kanál Nový kanál
Nitra - Zobor 9/7/2019 50 28
21 45
48 48
31 31
B. Štiavnica - Sitno 31/7/2019 50 28
21 45
48 48
31 31
Nová Baňa 31/7/2019 21 45
48 48
Hriňová 31/7/2019 60 21
33 33
Opava 31/7/2019 60 21
33 33
Žiar n Hronom 31/7/2019 51 37
33 33
Štúrovo - Modrý vrch 3/7/2019 21 45
48 48
Oblasť Dátum preladenia Pôvodný kanál Nový kanál
Dubník 24/7/2019 57 23
59 37
25 25
22 22
Medzilaborce 24/7/2019 40 46
54 40
Prakovce 24/7/2019 59 37
25 25
Šarišské Sokolovce 24/7/2019 59 37
Torysa 24/7/2019 55 24
24 42
Stará Lubovňa TVP 24/7/2019 24 42
Turňa n. Bodvou 24/7/2019 27 21
33 42
Snina - Magurica 17/7/2019 57 23
59 37
25 25
Kr. Chlmec -Malý vrch 11/7/2019 57 23
59 37
25 25
X 22

Všetky dôležité informácie, ako aj zoznam prelaďovaných kanálov nájdete na stránke www.cezantenu.sk alebo na telefónnom čísle 0800 611 211.

Aktuality