Kontakt

Informácie o platbách a iné administratívne náležitosti V pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.
Informácie o službe a technická podpora V pracovných dňoch od 8:00 do 20:00 hod.

Poskytovateľ služby Plustelka

Towercom, a.s.
Cesta na Kamzík 14
831 01 Bratislava

IČO: 36 364 568
Bankové spojenie: IBAN: SK03 6500 0000 0000 2052 7440
BIC: POBNSKBA

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3885/B. Plustelka je registrovaná obchodná značka, ktorej používanie podlieha odsúhlaseniu Towercom, a. s. Informácie o Plustelke, ako aj zariadeniach potrebných na príjem Vám ochotne poskytnú aj u Vášho predajcu anténovej techniky.
Poskytovateľ podlieha vo vzťahu k službe Plustelka, ktorá je Verejnou Službou, ohľadom kvality a Ceny za Službu, dohľadu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24. V ostatných prípadoch, ako aj vo vzťahu k službám, ktoré nie sú Verejnou službou, podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcii, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

Kontaktujte nás

Poskytovateľ služby Plustelka

Towercom, a.s.,
Cesta na Kamzík 14,
831 01 Bratislava

IČO: 36 364 568
Bankové spojenie: IBAN: SK03 6500 0000 0000 2052 7440
BIC: POBNSKBA

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3885/B. Plustelka je registrovaná obchodná značka, ktorej používanie podlieha odsúhlaseniu Towercom, a. s. Informácie o Plustelke, ako aj zariadeniach potrebných na príjem Vám ochotne poskytnú aj u Vášho predajcu anténovej techniky.
Poskytovateľ podlieha vo vzťahu k službe Plustelka, ktorá je Verejnou Službou, ohľadom kvality a Ceny za Službu, dohľadu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24. V ostatných prípadoch, ako aj vo vzťahu k službám, ktoré nie sú Verejnou službou, podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcii, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.