Spoločné televízne antény

Informácie potrebné pre správne fungovanie spoločných televíznych antén.

DVB-T v televíznych rozvodoch

Na príjem digitálneho vysielania na viacerých televíznych prijímačoch v bytových domoch je vhodné použiť spoločné televízne antény (STA) a rozvádzať signál do jednotlivých bytových jednotiek. Výhodami takéhoto riešenia sú:

 • optimalizácia nákladov pre všetkých užívateľov STA
 • najvhodnejšie umiestenie anténneho systému pre optimálny príjem signálu
 • žiadne dodatočné starosti s anténovým alebo iným systémom pre príjem TV signálu do domácnosti
 • automatický príjem voľne vysielaných televíznych programov cez anténu bez mesačných poplatkov
 • možnosť rozšírenia ponuky programov cez anténu o platený balík programov Plustelka

Spoločnosť Towercom, a.s. vám za predpokladu splnenia povinných podmienok poskytne dotáciu na rekonštrukciu spoločných televíznych antén a rozvodov vo vašom bytovom dome.

Predpoklady pre revitalizáciu STA

 • Obliadka a posúdenie aktuálneho stavu rozvodov
 • Overenie kvality DVB-T/T2 signálu v danej lokalite
 • Posúdenie stavu použitej technológie a parametrov DVB-T prijímačov
Chcem STA

Všetky dôležité informácie ohľadom obhliadky, technického riešenia či výšky možnej dotácie, Vám radi poskytneme telefonicky alebo emailom na:

Kvalita a funkčnosť rozvodu

 • Meranie pred rekonštrukciou Pred rekonštrukciou je potrebné zmerať útlm rozvodu v celom pásme.
 • Koaxiálny kábel Skontrolujte rôzne hodnoty útlmu na rôznych pásmach. Najideálnejšie riešenie je výmena koaxiálneho káblu.
 • Zásuvky Staršie typy zásuviek majú väčší útlm UHF. Pri výmene dajte pozor na odstupňovanie útlmu.

Kvalita DVB-T signálu v lokalite

 • Úroveň signálu Úroveň signálu by mala mať hodnotu 40-60 dBµV na vstupe STB. Nesmieme zabudnúť na stratu na trase anténa - STB.
 • Šumová rezerva Šumová rezerva N.MAR je „rezerva“ nad bodom, v ktorom je už signál nestabilný. Minimálna hodnota by mala dať 6 dB.
 • Chybovosť modulácie Chybovosť modulácie MER (modulation error rate) je základným parametrom pre posúdenie kvality signálu. Minimálna hodnota pre 64 QAM je 25 dB.
Parameter Minimálna hodnota Odporúčaná hodnota
Úroveň 40 dBuV 50 dBuV
Šumová rezerva 6 dB 9 dB
Chybovosť aBER post Viterbi 2 x 10 -6 2 x 10 -8
MER 64 QAM 2/3 FEC 25 dB 28 dB
MER 16 QAM 2/3 FEC 20 dB 23 dB
MER QPSK 2/3 FEC 14 dB 17 dB

minimálne a odporúčané hodnoty signálu na účastníckej zásuvke

1. Chybovosť modulácie MER (modulation error rate) je základným parametrom pre posúdenie kvality signálu. Minimálna hodnota pre 64 QAM je 25 dB.

2. DVB-T MUX do STA s použitím meniča frekvencie

3. Príklad zapojenia DVB-T rozvodu v rodinnom dome

4. Príklad zapojenia DVB-T rozvodu v bytovom dome – do hviezdy

5. Príklad zapojenia DVB-T rozvodu v bytovom dome

Pripravené v spolupráci s firmou Sortec Elektronic